AGROKALEM-PLOD D.O.O.
Kruševac, selo Konjuh
PIB: 105948666 | Matični br. 61849122 | Šifra delatnosti: 01123

Dobro došli

Voćne sadnice “AKP” je rasadnik iz Srbije zasnovan na dugogodišnjoj porodičnoj tradiciji. Specijalizovan u uzgajanju, kalemljenju i prodaji voćnih sadnica, loznih kalemova i sadnica ruža. Proizvodnja sadnog materijala je naša osnovna delatnost koju karakteriše implementacija savremene tehnologije.

Sinergija tradicije, znanja i posvećenosti je rezultirala da postanemo vodeći rasadnik u Srbiji poznat po visokom kvalitetu sadnog materijala  i vrhunskoj usluzi. Rasadnik ima sopstvene bazne matičnjake podloga i kalem pupoljaka tako da su sve naše sadnice sertifikovane kategorije tj. bezvirusne.

Pozicioniran u dolini reke Zapadne Morave, sa pogodnim klimatskim uslovima na plodnom zemljištu i sa primenom naprednih tehnologija u proizvodnji. Dobijamo sadnice vrhunskog kvaliteta što je i glavni ključ našeg uspeha i osnov poverenja naših mnogobrojnih klijenata.

1
3
5

Novo u ponudi!

Od nedavno naš rasadnik u ponudi u svom sortimenu ima i sadnice borovnice. Kod naš možete pronaći sledeće sorte borovnica: Duke, Draper, Bluecrop i Chanticleer, koje ujedno i najbolje uspevaju na našem području.

Za sve informacije obratite nam se putem broja: +381 63 655-041

U našem rasadniku možete pronaći i podloge za kalemljenje i to: Gizela 6, GF 677

Proizvodni program sadnog materijala čine:  sadnice voća, sadnica vinove loze, sadnice ruža, sadnice kupina, malina, ogrozda, borovnice i aronije, kao i vegetativne podloge jabuke i dunje i kalem pupoljaka svih voćnih vrsta sertifikovane kategorije.

Našu proizvodnju voćnih sadnica i ostalog sadnog materijala kontroliše više puta godišnje PSS Kruševac. Sve voćne sadnice poseduju kompletnu dokumentaciju što uključuje: zdravstveno uverenje, sertifikat, otpremnicu kao i fiskalni isečak. Na taj način sa našim sadnicama voća možete ostvariti subvencije (povraćajna sredstva) od države. Preduslov za ostvarivanje subvencija je registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Radi ostvarivanja subvencija, pored registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, morate  se raspitati u vašoj opštini da li je moguće u tekućoj godini ostvariti subvencije i ako je moguće, koji su uslovi za to. Nekada je ostvarivanje subvencija funcionisalo na nivou države, a sada je to na nivou opštine i uslovi se razlikuju od opštine do opštine kao i to da li odredjena opština uopšte daje povraćajna sredstva.

Povećavanjem standarda i implementacijom tehnologije u proizvodnji doveli smo naš sadni materijal do vrhunskog kvaliteta. Pored kvaliteta možemo se pohvaliti i velikom količinom proizvedenog sadnog materijala, te tako možemo konkurisati ne samo na domaćem, već i na inostranom tržištu.


Na našim prostorima klimatski uslovi su takvi da je preporučeno vreme sadnje mesec novembar pa do polovine decembra.


Neposredna priprema zemljišta za sadnju

Posle završenog dubokog oranja zamljište treba da ostane u otvorenim brazdama najmanje mesec dana, a zatim se rastura druga polovina organskih i mineralnih djubriva i teškim tanjiračama se izvode unakrsno tanjiranje i drljanje zemljišta. Najbolje je da teška zemljišta prezime sa otvorenom brazdom a u proleće se vrši rasturanje predvidjenih djubriva i neposredna priprema zamljišta za sadnju. Prema potrebi, nakon tanjiranja, može se izvesti još jedno oranje 20-25 cm dubine, a potom ponovo tanjiranje ili drljanje, kako bi se što bolje izvršila priprema gornjeg sloja zemljišta.

lozni_kalem05
mrezarnik06
4

Voćke kao dugogodišnje drvenaste biljke mogu da uspevaju samo ako postoje povoljni ekološku uslovi. U ekološke činioce ubrajaju se klimatski, edafski i topografski uslovi jednog regiona. Neophodno je poznavati ove činioce u pojedinim reonima i njihove uticaje na uspevanje voćaka da bi se prema njima vršio pravilniji izbor vrsta i sorti. Bez pravilnog izbora sorti za svaki voćarski rejon ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati, čak i od najboljih sorti i pri najboljoj agrotehnici, jer vrednost sorte ne odredjuje se samo kvalitetom plodova i obilnošću prinosa nego još više prilagodjenošću odredjenim uslovima sredine. U voćarskoj proizvodjni o tome se mora voditi mnogov više računa nego o ratarstvu, jer se ovde greške učinjene pri izboru sorti ne mogu blagovremeno uočiti, a često ih je nemoguće otkloniti bez nastajanje šteta (kada se kasnije otrkriju).

Uspeh kalemljenja zavisi od obrazovanja traumatičnog tkiva kalusa na spojnom mestu. Da bi se ono moglo obrazovati neophodno je da postoji botanička srodnost između podloge i vijoke (tzv. podudarnost, kompatibilnost ili afinitet), tj. da se kambijalna tkiva kalem-komponenata što više preklapaju.

Ovo je uslovljeno:

1) Botaničkom srodnošću kalem-komponenata (da kalem-komponente pripadaju jednoj vrsti voćaka ili barem istom rodu; za sada nema uspeha kod kalemljenja biljaka iz botanički različitih familija). Kompatibilnost je pravilo pri kalemljenju, ali ima i izuzetaka; npr. mogu se kalemiti i nesrodne voćke (kruška na dunju, glog, oskorušu, mušmula na glog, breskva na šljivu, badem na kajsiju, kruška na limun), ali ima i primera gde se botanički srodne voćke ne mogu kalemiti (npr. jabuka na dunju, kruška i jabuka, dunja na krušku, itd.).

2) Kod mehaničke inkopatibilnosti kalem sraste i u prvo vreme se ne primećuje nepodudarnost, ali kasnije kada ta inkopatibilnost dođe do izražaja kao posledica razlike u građi tkiva podloge i plemke-pod uticajem roda i vetra voćka se lomi na spojnom mestu, npr. kod sadnica kajsije kalemljenih na visini od 15 cm na podlozi vinogradska breskva.

3) Fiziološka nepodudarnost ispoljava se u slabijem prijemu posle kalemljenja, kržljavom porastu sadnica i voćaka, pojavi guka na spojnom mestu, osetljivosti voćaka prema mrazu, suši i prouzrokovačima nekih bolesti i štetočinama. Ova nepodudarnost je najčešće posledica smetnji nastalih prilikom kretanja sokova kroz kalem, npr. pojava guka na stablima jabuke sa podlogama M 26 i M 9, znatno tanja podloga u odnosu na plemku kod kalemljenih stabala trešnje gde je kao podloga korišćena magriva ili oblačinska višnja, itd. Mehanička i fiziološka inkopatibilnost mogu se ublažiti ili delimično otkloniti ako su za gajene vrste odabrani odgovarajući agroekološki uslovi i ako je primenjena puna agro i pomotehnika, kao i ako se za kalemljenje odabere najbolji način kalemljenja.