Orah

Sadnice oraha – Orah je voćka koja dugo donosi rod. Tokom sadnje morate se pridržavati određenih pravila. Vrlo je bitno da pre sađenja moramo pregledati sadnicu i utvrditi u kakvom je stanju, dali postoje izvesna oštećenja na samoj sadnici i na korenovom sistemu.Posebnu pažnju treba obratiti na korenov sistem: da li postoje povrede od mraza ili isušivanja, da li ima jačih mehaničkih povreda i polomljenih žila. Što se tiče povreda od mraza one se mogu lako utvrditi pošto se na preseku izvršenom oštrim nožem primeti tamnija boja dok se povrede od isušivanja mogu utvrditi i odoka i po preseku.

Neposredno pred sadnju potrebno je polomljene i suviše oštećene žile odstraniti a zdrave pravilno i ravnomerno skratiti, sržna žila se skraćuje na 20-30 cm, prema razvijenosti. Isto tako iseći i žile koje rastu nepravilno (koje se prepliću ili ukrštaju sa drugim žilama). Vrlo je bitno da se ovaj postupak uradi oštrim makazama ili nožem koji ne nagnječuju žile, a pritom se mora nastojati da se presekom ne stvara velika rana. Preseci moraju biti pravi, a ne kosi zato što su pravi preseci najmanji i rane najbolje zarastaju.

BUGARSKI ŠEINOVO

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj septembra
 • Plod:
  Srednje krupan
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Tamno

NS KASNI

 • Vreme sazrevanja:
  Oktobar
 • Plod:
  Veoma krupan
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Svetlo

ŠAMPION

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj septembra
 • Plod:
  Krupan
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Svetlo

GAZENHAJM 139

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj septembra/početak oktobra
 • Plod:
  Veoma krupan
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Svetlo

RASNA

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj septembra
 • Plod:
  Veoma krupan
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Svetlo

ČANDLER

 • Vreme sazrevanja:
  Oktobar
 • Plod:
  Krupan
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Svetlo

Za gajenje oraha najpodobniji su umereno topli i dovoljno vlažni rejoni gde nema velikih kolebanja temperature. Niske temperature (niže od -11.5 C) izazivaju oštećenja oraha čiji intezitet zavisi od sorte i uslova gajenja. Jesenji mrazevi nanose veliku štetu jer sprečavaju fiziološku pripremu stabla da zimi izdrži niske temperature. I visoke temperature u toku vegetacije su nepovoljne jer izazivaju ožegotine na plodovima koji zbog toga zaostaju u porastu i postaju asimetrični. Vlažno vreme potpomaže razvoj gljivičnih oboljenja naročito plamenjače, pa su otuda suviše vlažni rejoni nepovoljni za proizvodnju oraha. Ograničavajući faktor u proizvodnji oraha jesu niska temperatura u toku zime, pozni mrazevi i u fazi cvetanja, rani jesenji mrazevi, visoka letnja temperatura i nedostatak vlage. Položaji na kojima se javljaju rani jesenji i pozni prolećni mrazevi nisu pogodni za gajenje oraha. Od nadmorske visine zavisi i odnos prema položaju, tako da su na većim nadmorskim visinama pogodniji južni, a na nižim nadmorskim visinama severni položaji.