Lešnik

Sadnice lešnika – Izbor sorti leske za gajenje je od posebnog značaja, bez obzira na to da li se radi o plantažnim zasadnima ili gajenju po nekoliko stabala na okućnici. Uspešna proizvodnja leske zavisi od pravilnog izbora sorti, mnogo više od drugih vrsta voćaka, jer su uglavnom stranooplodne (autosterilne), a manji broj je sklon samooplodnji (autofertilnosti).

1. Planiranje leskara i ograđivanje

Zasadi leske moraju biti ograđeni bodljikavom žicomu visini od 1.5 metara sa 7 redova žice, kako bi se sprečilo upadanje nepoželjnih posetilaca i stoke. Stubovi treba da budu izrađeni od bagrema dužine 2.2 m. Prethodno je potrebno ukloniti pojedinačna stara stabla, šiblj , kamenje kao i uklanjanje ostatka korenova žila čime bi se sprečila m gućnost razvoja štetnih mikroorganizama. Posle krčenja obavezno izvršiti ravnjanje i planiranje površina u cilju što lakšeg izvođenja kasnijih meha nizovanih i ručnih radova.

2. Rigolovanje zemljišta – pravljenje terase

U cilju obezbeđenja vodno-vazdušnog i toplotnog režima radi normalnog razvoja korenovog sistema, neophodno je izvršiti rigolovanje na dubini od 50 cm. Rigolovanje treba obaviti 2 do 3 meseca pre sadnje leske, kako bi se zemljište steglo.

Treba vršiti odstranjivanje izboja ka koji izbijaju iz zemlje. Leska rađa na jačim jednogodišnjim letorastima dužine preko 10 cm. Ukoliko vremenom (obično 10 do 12 godina) dođe do zagušenja krune potrebno je krunu razrediti. Proces podmlađivanja treba početi nešto pre nužne potrebe i izvoditi ga sa 1/5 zasada godišnje, kako bi se obezbedio kontinuitet u proizvodnji plodova lešnika, jer podmlađena stabla ne daju u prvim godinama pun rod.

HALSKI DŽIN

 • Vreme sazrevanja:
  Polovina septembra
 • Plod:
  Veoma krupan, okrugao
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Veoma ukusno

LUDOLF

 • Vreme sazrevanja:
  Sredina septembra
 • Plod:
  Krupan, okrugao
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Čvrsto

ISTARSKI DUGI

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj avgusta
 • Plod:
  Krupan, duguljast
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Čvrsto, ukusno

RIMSKI

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj avgusta
 • Plod:
  Krupan, okrugao
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Čvrsto

KOSFORT

 • Vreme sazrevanja:
  Početak septembra
 • Plod:
  Srednje krupan, duguljast
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Čvrsto, ukusno

ROMANA

 • Vreme sazrevanja:
  Pečetak septembra
 • Plod:
  Srednje krupan, okrugao
 • Ljuska:
  Tanka, meka
 • Jezgro:
  Čvrsto, ukusno

ENIS

 • Vreme sazrevanja:
  Polovina septembra
 • Plod:
  Krupan, loptastog oblika
 • Ljuska:
  Tanka, svetla
 • Jezgro:
  Čvrsto, ukusno

DELE LANGE

 • Vreme sazrevanja:
  Polovinom avgusta
 • Plod:
  Krupan, loptastog oblika
 • Ljuska:
  Tanka
 • Jezgro:
  Čvrsto, ukusno