Kajsija

Sadnice kajsije – Tokom dubokog zimskog mirovanja, kajsija može izdržati i do -25 °C s manjim oštećenjem, dok u vreme ekološkog zimskog mirovanja temperature od -18 °C mogu prouzrokovati velike štete. Razdoblje od desetak toplijih dana, nakon zimskog mirovanja, može izazvati kre­tanje sokova u voćki. Usledi li naglo zahlađenje nakon toga, dolazi do smrzavanja ćeliskog soka u provodnim tkivima voćke, što može biti vrlo štetno kao i uzrokovati potpuno smrzavanje stabla. Kajsija vrlo rano cveta jer joj je za cvetanje dovoljna mala suma aktivnih temperatura (iznad 7 °C). Kajsija cveta ranije od svih voćaka (osim nekih sorata bade­ma), pa često zbog kasnih prolećnih mrazeva u cvetanju ili nakon oplodnje izmrznu cvetovi ili tek zametnuti plodovi. Najosetljiviji su mladi plodovi jer sadrže najviše vode. Kritična temperatura za njih je od 0 °C pa do -2 °C što zavisi od sorte i vremena trajanja hladnoće. Cvetovi podno­se nešto nižu temperaturu od mladih plodova. Temperatu­re od -1,1 °C do -5,5 °C, zavisno od sorata i trajanja hlad­noće, mogu prouzrokovati izmrzavanje cvetova kajsije. Kvalitetniji plodovi se pro­izvode u područjima sa srednjom dnevnom temperaturom u junu od 19 °C, a u julu od 20 °C.

Voda
Za kajsiju se smatra da je prilično otporna prema suši, pa po toj otpornosti dolazi odmah iza badema. Zbog toga je proširena u aridnom i semiaridnom području (sušnija područja), ali na dubokim zemljištima koja do­bro gospodare vodom. Višak vlage u zemljištu nepovoljno utiče na kajsiju, naročito ako je kalemljena na divlju kajsiju, badem ili breskvu jer njihov koren teže podnosi dugotrajno vlaženje zemljišta. U junu i julu ima najveće zahteve za vodom. Najčešće se koristi sistem navodnjavanja »kap po kap« ili sistem mini-rasprskivača.

Zemljište
Za gajenje kajsije pogodna su duboka, dobro drenirana zemljišta koja omogućuju ravnomerno rasprostiranje korenovog sistema u dubinskom i bočnom smeru. U zavisnosti od podloge, poželjna dubina profila je 80 – 120 cm, pa i do 150 cm ako je upotrebljena podloga sejanac kajsije ili vinogradarske breskve. U pogledu mehaničkog sastava, marelici najbolje odgo­varaju zemljišta koja sadrže sitan i krupan pesak 60 – 65 %, a praha i gline 35 – 40 %. Za kajsiju su najprik­ladnija slabo kisela, neutralna do slabo alkalna zemljišta, s najmanje 2 – 3 % humusa, 15 – 20 mg fosfora i više od 20 mg kalijuma na 100 g zemljišta.

Izbor položaja za podizanje zasada
Kajsija je osetljiva na hladne i olujne vetrove, pa joj treba birati zaštićene položaje, a i položaje na kojima je grad retka pojava ili se uopšte ne pojavljuje. Treba je uzgajati u područjima u kojima nije izražena promena temperatura (mediteransko područje, područja blizu velikih reka), a u ostalim područjima samo na dobro odabranim lokacijama koje su zaklonjene od severa.

Priprema zemljišta za sadnju kajsije
Ako su prethodno uzgajane drvenaste kulture, najpre je potrebno iskrčiti i ukloniti sve biljne ostatke s površine i iz zemljišta. To bi trebalo sprovesti najmanje dve godine pre podizanja voćnjaka kajsije. Zatim se pristupa rav­nanju, a prema potrebi i melioraciji terena. Na kraju, zemljište treba duboko poorati, odnosno rigolovati. Dubina rigolovanja zavisi o ukupnim svojstvima zemljišta i du­bini stvorenog nepropusnog sloja zemljišta, a u većini slučajeva se ona kreće oko 60 cm. Pri rigolanju treba obvezno sprovesti meliorativno đubrenje ili takozvano đubrenje na re­zervu. Tu se najpre misli na unošenje većih količina mineralnih đubriva, fosfornih i kalijumovih, a po mogućnosti i organskih. Rigolovanje tere­na treba sprovoditi tokom letnjih meseci (jul, avgust) kako bi letnje žege i povremene kiše pomogle usitnjavanju, tj. boljoj strukturi zemljišta.

MAĐARSKA NAJBOLJA

 • Vreme sazrevanja:
  Polovina jula
 • Plod:
  Krupan, meso čvrsto, sočno, svetložuto
 • Ukus:
  Slatko-kiseo
 • Boja:
  Crvena

GOLDRICH

 • Vreme sazrevanja:
  Početak jula
 • Plod:
  Krupan, meso čvrsto
 • Ukus:
  Slatko-kiseo
 • Boja:
  Oranž/crvena

NOVOSADSKA RODNA

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj juna/početak jula
 • Plod:
  Krupan, meso sočno, svetložuto
 • Ukus:
  Slatko-kiseo
 • Boja:
  Žuta/crvene pege

BERGERON

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj jula
 • Plod:
  Krupan, meso sočno, svetložuto
 • Ukus:
  Slatko-nakiselo
 • Boja:
  Oranž/crvene pege

PORTIČI

 • Vreme sazrevanja:
  Početak jula
 • Plod:
  Krupan, meso čvrsto
 • Ukus:
  Slatko-nakiselo
 • Boja:
  Oranž

POLUMELA

 • Vreme sazrevanja:
  Početak jula
 • Plod:
  Krupan, meso čvrsto
 • Ukus:
  Slatko-nakiselo
 • Boja:
  Žuta/oranž

NJU DŽERSI

 • Vreme sazrevanja:
  Kraj juna
 • Plod:
  Krupan, meso čvrsto
 • Ukus:
  Slatko-nakiselo
 • Boja:
  Nijansa žute sa narandžastom